Vuoden 2021 palkkojen sivukulut

23.11.2020

TYÖNTEKIJÄMAKSUT

% palkasta

Työntekijän eläkemaksu    

2021

(2020)

alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat  7,15  (7,15)
53-62-vuotiaat    8,65   (8,65)
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu  1,40  (1,25)
Osaomistaja  0,65  (0,65)

TYÖNANTAJAMAKSUT

% palkasta

TyEL-maksu keskimäärin 16,95  (16,95)
Työttömyysvakuutusmaksu
Palkkasumma 2 169 000 saakka  0,50  (0,45)
Palkkasumma 2169 000 ylittävältä osalta  1,90  (1,70)
Sairasvakuutusmaksu   1,53 
 (1,34) 
 
Yrittäjien eläkemaksu         
alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat        24,10 (24,10)
53-62-vuotiaat   25,60 (25,60)
                                                    
                   
                                                              
                                          
 
                                  
                    
                                              
01.01.2021Verovapaat matkakorvaukset 2021
22.12.2020Alv-velvollisuuden alarajaa korotetaan
23.11.2020Vuoden 2021 palkkojen sivukulut