Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät 2022

18.02.2022

Yhteisö antaa veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Yhteisön jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä. Yhteisön veronpalautus maksetaan verotuksen päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Kaikki asiakkaat voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä ilman huojennettua viivästyskorkoa maksamalla lisäennakkoa OmaVerossa.

Oma-aloitteisten verojen kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta kalenteriin on merkitty veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivät. Kalenteriin on lisäksi merkitty muun muassa päivämäärät, jolloin yhteenveto toimitetaan OmaVeroon.

Tiedot maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista sekä suuri osa eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

Kalenterin vuoden 2022 tärkeistä päivämääristä löydät täältä.

18.02.2022Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät 2022
03.01.2022Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2022